Roman Spandowski: https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18771,Spandowski-Roman.html

**************

Nowy wariant mam dla „Balladyny”:

operowy, a zatem wokalny.

W swym zamyśle się czuję jedynym,

a ponadto też niepowtarzalnym.

Jak w operze, to wpierw uwertura.

Według mnie taka jak u Wagnera,

znaczy się odpowiednio ponura,

lecz tematy ma wszystkie zawierać.

Dobór głosów się nie zda problemem.

W końcu skala ich ograniczona.

Można dodać parlando suplement.

Któż pretensję móc śmiałby mieć do nas?

I Alina – rzecz jasna soprano.

A najlepiej ten znan jako spinto.

Taki, co go chcesz słuchać co rano

ze zmniejszoną co aria wciąż kwintą.

Nie chcę słyszeć tu koloratury.

Nie spodobam się – wiem – bardzo wielu,

co manierę tę wielbią i którym

zda opera się bez niej bez celu.

Bowiem koloratura by psuła

wydźwięk roli Aliny na scenie.

Trzymać chcę godną sztuki jej pułap.

Pewien bądź, że ją zatem docenię.

Balladyna to alt, bowiem altem

zwykły śpiewać niewiasty nieczyste.

Lecz ze wszystkich jej znanych już sal tę

wybrać chciała na ten oto występ.

Wiem, niektóre z swych partii w kontralcie

chce zaśpiewać – inaczej się nie da.

Jej decyzja. Was proszę – ją chwalcie.

Jużem wszystkie bilety nań sprzedał.

Występ odbyć się ma już w sobotę.

Teraz ciągnie się ciągle wciąż wtorek.

Mam trzydniową więc zatem robotę,

znaleźć kogoś, by śpiewał tenorem

    i był przekonującym Kirkorem.

Jestem gotów ozłocić go złotem.

Myśleć chcesz, że me akcje są chore?

Ale co będziesz myśleć móc potem?

Myśl, co chcesz, by być sytym bądź sytą.

Jedna rola wciąż nieobsadzona.

To von Kostryn. Być może baryton.

Muszę znaleźć. Jak nie, to już po nas.

-śmy znaleźli i zaśpiewaliśmy.

Triumf występem  swym więc odnieśliśmy.

W planie mamy najbliższym Mazepę.

Czuję  moc już pomysłów i krzepę.

Co się tyczy jednakże nadziei,

się na co dzień dość marnie chcą kleić.

Może w przyszłość – tak jak w epopei –

oraz nad nas, co czczą europeizm.

Udostępnij: