W Toruniu powołano wszystkie Rady Okręgu.
Pozostał jeden element partycypacji społecznej -Młodzieżowa Rada Miasta, której brakuje w Toruniu od 2009 r.
Młodzieżowe Rady funkcjonują w wielu miastach Polski, m.in w Bydgoszczy, Poznaniu, Częstochowie i Lublinie.
Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi wybranych przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach, organizowanych najczęściej w szkołach. Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców.
Młodzieżowi radni, to osoby uczące się w szkołach ponadpodstawowych.
WSPÓLNIE ZAANGAŻUJMY MŁODYCH LUDZI DO DZIAŁANIA I POSTAWIENIA PIERWSZYCH KROKÓW W SPRAWACH DEMOKRACJI.
ZAPRASZAMY wszystkie Rady Okręgów oraz młodzieżowe stowarzyszenia do włączenia się w szerzenie informacji wśród młodzieży uczącej się w szkołach będących na terenie Waszego działania.
Niech Młody człowiek otrzyma od Was potrzebne wsparcie. Niech mają w Was mistrzów, których mogliby naśladować, by mieli punkt odniesienia, podczas podejmowania decyzji i wyboru, gdzie potrzeba pomocy kogoś prawdziwego, autentycznego.
Prosimy, byście zechcieli być dla MNICH tymi, którzy potrafią doradzić, wskazać drogę, być drogowskazem.
Apelujemy do mieszkańców Torunia, aby wykazali się postawą obywatelską i wzięli aktywny udział w zaangażowaniu mającym na celu powołanie Młodzieżowej Rady Miasta.
Bądźmy dumni z młodych zaangażowanych w naszą lokalną demokrację.
Rada Okręgu Bydgoskie Przedmieście Rada Okręgu Rubinkowo kadencji 2022-2026 Rada Okręgu Stawki Toruń Rada Okręgu Skarpa Rada Okręgu nr 1 – Podgórz Rada Okręgu Chełmińskie Rada Okręgu Rudak Rada Okręgu nr 12 Staromiejskie Rada Okręgu Stawki Toruń Rada Okręgu Jakubskie-Mokre VI Kadencji Rada Okręgu Czerniewice @Rada okręgu Kaszczorek @Rada okręgu Grębocin-Bielawy Rada Okręgu Wrzosy Młodzieżowa Rada Miasta Torunia Rada Miasta Torunia

Dziękujemy @Tylko Toruń:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftylkotorun.pl%2Fwiadomosci%2Fstowarzyszenie-obywatelski-torun-chce-powolania-mlodziezowej-rady-miasta%2F%3Ffbclid%3DIwAR2AsSKaOuCq4uYhN0KIsqaeZUEp5Kp4dSwYqece73E6i5tsUDIBdoNLs_g&h=AT0IRFqzSCAYCLSXJqo0huWYcm4l6JcDr9DB2kVT3ippIdGHZyYe2IQ99hbRNSmSWfV5yBoMhZMIpIlSXDZeQOPsu2yC7Cl_K2Y7h59eofHsgBQckwjSzdFFBXtUba-lmRCT&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2SjUqj-t4DXAjqLX-eA6dKOOpsmrCZ2Vkl8QeZd9RmCKsVcO0SA242pQpeFBH3JExbynOGSGoR0kkEvnRgCE0c_rJpI701ebTKrOaFR8mvvh7Bw1Tt059wFJAgZjjSsYCB3GxxpcMdx3XGz314riAX9S-bJA2rRcT5zq2RlTbqYA8DSLsIeXOGXJBk5QkQCqkofIJuZKh0xhVUhvdSO874uJWbQEq2Kg

Udostępnij: