Mieszkańcy chcą stworzyć Park Naturalny Wrzosowisko. Radni mówią: „nie”
„….Mieszkańcy zgłosili w styczniu do rady miasta projekt inicjatywy uchwałodawczej w tej sprawie. Podpisało się pod nim blisko 700 osób. Projekt nie stanął jednak na sesji w terminie trzech miesięcy, który zakładają przepisy, a w czwartek radni odrzucili go z powodów formalnych.
– Wnioskodawcy nie określili dokładnych granic ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego – mówił Marcin Czyżniewski, przewodniczący Rady Miasta. Wskazywał na fakt wnoszenia przez mieszkańców o wstrzymanie prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, co w jego ocenie nie jest przewidziane prawnie po rozpoczęciu procedury planistycznej.
Zupełnie inne zdanie w tej sprawie mają mieszkańcy. – Miasto nie może się rozwijać według wizji jednego człowieka – mówił przedstawiciel wnioskodawców Łukasz Ruszkowski z Rady Okręgu Wrzosy i Jar. Prosił radnych o odwagę i sprzeciwienie się negatywnej opinii wydanej do projektu uchwały przez prezydenta miasta Michała Zaleskiego. Wskazywał na to, że wszelkie niedociągnięcia prawne mogą być usunięte przez miasto. – To ono dysponuje odpowiednim aparatem do tego, aby za pomocą urządzeń GPS określić bardzo precyzyjnie zakres tworzonego parku – mówił Ruszkowski. Podkreślił, że już ok. 3500 osób z Wrzosów podpisało się pod apelem przeciwko jakiejkolwiek ingerencji w teren leśny i łąkowy na Wrzosach…”

https://www.radiopik.pl/2,101515,mieszkancy-chca-stworzyc-park-naturalny-wrzosowi

Na wczorajszym spotkaniu z mieszkańcami.
Brali pod uwagę, że prezydent może się nie pojawić, mieszkańcy przygotowali happening.

Nasuwa się pytanie, czy Toruń staje się walczącym z drzewami?

Udostępnij: