9 maja2022 rozmawialiśmy z Panem Krzysztofem Sikorą – Konsulem Honorowym Ukrainy w Bydgoszczy.

Z Panem Konsulem porozmawiamy na temat aktualnych społecznych relacji polsko-ukraińskich.


Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy swoimi działaniami obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.
Do podstawowych zadań placówki należą:

 • ochrona i wsparcie interesów Ukrainy, osób prawnych oraz
  ukraińskich obywateli mieszkających i działających na terenie
  województwa kujawsko-pomorskiego;
 • promowanie i rozwijanie przyjaznych stosunków między
  społeczeństwami polskim i ukraińskim;
 • umacnianie współpracy w obszarze politycznym, gospodarczym,
  naukowym i kulturalnym między Rzecząpospolitą Polską a
  Ukrainą;
 • monitorowanie wydarzeń w życiu politycznym, gospodarczym i
  kulturalnym Ukrainy.

Materiał wideo w serwisie Facebook

Rozmawiamy z Panem Krzysztofem Sikorą – Prezydentem WSG w Bydgoszczy, Konsulem Honorowym Ukrainy w Bydgoszczy.
Udostępnij: