Na owocnym comiesięcznym spotkaniu grupy Obywatelski Toruń które odbyło się w poniedziałek 11 marca wiele spraw.
Kilka z nich, to: 
– 14 marca zapraszamy do udziału w spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy Podgórz w Szkole Podstawowej nr 15 o godz. 17:00
– 2 kwietnia zapraszamy na spotkanie z prokuratorem Krzysztofem Parchimowiczem – wydarzenie informacyjne zamieścimy wkrótce na stronie fb oraz na www. obywatelskitorun.pl
– chwalimy się, że dzięki uczestniczeniu dwojga osób z naszej grupy w szkoleniu, którego organizatorem była Fundacja Batorego w Gnieźnie skorzystaliśmy z możliwości wysunięcia rekomendacji dla kolejnego członka grupy do Szkoły Liderów.
– Kolejne osoby wyraziły chęć wyjazdu 11 maja do ECS w Gdańsku. 
– 23 marca zorganizujemy „Literiadę” – wydarzenie na stronie fb oraz www… zamieścimy za kilka dni. 
– 25 marca proponujemy włączyć się do wydarzenia, które planuje zorganizować KOD w związku z 62- rocznicą podpisania „Traktatów Rzymskich”. Zaśpiewamy „Odę do radości” 
– Przygotowujemy się do zorganizowania spotkania autorskiego -więcej informacji wkrótce.
– Zdecydowaliśmy, że wystąpimy o rejestracją zwykłą.
Zapraszamy za miesiąc 

🙂