14 marca w Szkole Podstawowej nr 15, ul. I. Paderewskiego 5/11, 87-100 Toruń odbyło się pierwsze spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta i podległych mu podmiotów, na które grupa Obywatelski Toruń zaprosiła mieszkańców Podgórza i Stawek.
Dziękujemy przybyłym mieszkańcom. 
Dziękujemy za przybycie Pani Monice Mikulskiej – Dyrektor ZGM.
Dziękujemy za obecność radnym RM: 
Pani Margareta Skerska-Roman, 
Piotr Lenkiewicz, 
Bartek Szymański oraz 
Bartłomiej Jóźwiak.
Toruń Podgórz i Stawki, mimo dynamicznego rozwoju nie posiada swojej Rady Okręgu. Brak tej reprezentacji niesie ryzyko, że nasze sprawy mogą być pomijane. 
W myśl hasła „nic o nas, bez nas” pragnęliśmy zainicjować „osiedlowe mieszkańców rozmowy”, by zrodził się impuls do integracji i realizacji pomysłów, które służyć będą nam wszystkim.
Temat główny „Budżet obywatelski”, czym jest, co to za proces, w którym każdy mieszkaniec miasta może zdecydować o wydaniu części środków z budżetu gminy, jakie potrzeby można w nim przedstawić, ilu mieszkańców musi poprzeć projekt? Dowiedzieliśmy się, że na ten cel przeznacza się corocznie nie mniej niż 6% wykonanych dochodów miasta. Dowiedzieliśmy się, że dla Podgórza wymagana liczba podpisów na listach poparcia poszczególnych pul środków wynosi 10 podpisów. Dowiedzieliśmy się, że projektodawcą może być osoba małoletnia (należy dołączyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna). Rozmawialiśmy na tematy nam bliskie, takie jak częstotliwość kursujących autobusów, gdzie dowiedzieliśmy się, iż odpowiedzialni za ten stan rzeczy urzędnicy twierdzą, że omawiana częstotliwość poprzedzona była konsultacjami z mieszkańcami. Nasuwa się kolejne pytanie, kiedy owe konsultacje miały miejsce, bo jeśli kilka lat temu, to obecny stan rzeczy ma się zupełnie inaczej, niż zawarty w odpowiedzi. 
Dowiedzieliśmy się, że niestety nie możemy liczyć na montaż balkonów w niektórych blokach. 
Zapytaliśmy o możliwość utwardzenia wydeptanych dróżek, w których często grzęźniemy w błocie. Padło kilka propozycji do omawianego budżetu obywatelskiego. 
Na spotkanie, dzięki wsparciu Fundacji Batorego z serii Masz Głos przygotowaliśmy ulotki „Narzędziownik obywatelski”, „Karta praw mieszkańca” 
Mamy w planach zorganizować lub współorganizować podobne już w przyszłym miesiącu, na które już dzisiaj… 

🙂 
Zapraszamy 

🙂