Obywatelski Toruń

Lokalny Kolektyw Demokratyczny

Tag: 75 rocznica powstania w Getcie Warszawskim

Ile trzeba jeszcze modlitw?

19 kwietnia wbrew KODowskim wezwaniom nie wziąłem udziału w happeningu Skiby na Starym Rynku. Jestem lojalnym koderem, ale ten termin uznałem za najniestosowniejszy dla wygłupów, nawet w najlepszej idei. To była wszak rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie – zasługująca na taką samą cześć jak 1 sierpnia i 1 września – wybrałem więc inną formę uczczenia tej daty. Z żółtym żonkilem udałem się więc do Collegium Maximum na tu i ówdzie reklamowaną (o wiele za słabo) debatę pt.: Konferencja przedmiotowo-metodyczna – czy dzień Polaków ratujących Żydów jest alibi dla rzeczywistych postaw społeczeństwa polskiego podczas II wojny światowej.

75 rocznica powstania w getcie warszawskim – spacer pamięci.

19 kwietnia 1943 roku w warszawskim getcie wybuchło powstanie, w którym zginęło lub zostało schwytanych co najmniej 50 tysięcy osób. Czyli większość w nim przebywających. Dziś przyodziani w żonkile, chcieliśmy przypomnieć mieszkańcom Torunia o tym fakcie. Jednak od półrocza 19 jest jeszcze inną, symboliczną, datą. Tego dnia, pół roku temu, również w Warszawie Piotr Szczęsny dokonał aktu samospalenia. I tą datę postanowiliśmy także upamiętnić w spacerze pamięci.

Łączy Nas pamięć

19 kwietnia mija 75 rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Przeciwko Rzeszy Niemieckiej, przeciwko okupantom, wystąpili ludzie, którzy ponad wszystko…

© 2020 Obywatelski Toruń. Theme by Anders Norén.