Danka Stępkowska? i kilku innych Kobietach Demokracji w siódmym już tekście z cyklu w Skwerze Wolności.

„Dzisiaj, gdy jej drogi z KOD-em się rozeszły, zaczęła działać w lokalnej inicjatywie pod nazwą „Obywatelski Toruń”. Razem ze nią jest wielu fantastycznych ludzi, którzy mają poczucie, że jest wiele do zrobienia i póki sił, wspólnych pomysłów, chęci i zapału wystarczy. – Zapraszamy wszystkich, którzy chcą działać dla poszerzania dobra, zgody i poczucia wspólnoty, ponieważ to ludzie i ich emocje, zapał i poświęcenie są skarbem każdej organizacji, tej formalnej i nieformalnej, zrzeszonej i niezrzeszonej, z nazwą lub bez – mówi.”
Całość artykułu – Na barykadach, ale z uśmiechem