Osoby z niepełnosprawnością mają prawa zapisane w Konstytucji RP – art. 60, art. 68, art.69, mają prawa zapisane w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, która jest umową międzynarodową, przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2006 r. i dwa lata później weszła w życie. Polska postanowiła związać się jej postanowieniami w 2012 r.
Jest w niej wyraźnie napisane, że zasadniczym celem Konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami. Konwencja obowiązuje już 6 lat, a jednak o jej zapisach trzeba przypominać i dlatego:
Dzisiaj, 2 lipca 2018 r. o godz.18:00 w Toruniu mówimy „sprawdzam”.
RON – Rodzice Osób Niepełnosprawnych

SPRAWDZAMY USTAWĘ 520.
Zachęcamy wszystkich do podobnych działań w swoich miastach i gminach. Od września skoordynowanie naszych działań w wielu miastach Polski z nami już także Poznań , Bydgoszcz, Warszawa, Szczecin, Gdańsk, Łódź
Pamiętajcie – Nic o nas, bez nas! Jeżeli chcemy zmian musimy wszyscy zjednoczyć się we wspólnej walce o poprawę sytuacji RON w Polsce. Inaczej system zniszczy nas definitywnie i wykluczy z życia społecznego. Jeżeli teraz poddamy się bez walki, to już nigdy nie damy rady przeciwstawić się systemowi i tym, którzy taki system stanowią. Zachęcamy wszystkich do podobnych działań w swoich miastach i gminach.

RON już dzisiaj zapraszają wszystkich do włączenia się i udzielania wsparcia począwszy od miesiąca września w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 w tym samym, co dzisiaj miejscu.

Fotorelacja/Marek Krupecki