19 kwietnia 1943 roku w warszawskim getcie wybuchło powstanie, w którym zginęło lub zostało schwytanych co najmniej 50 tysięcy osób. Czyli większość w nim przebywających. Dziś przyodziani w żonkile, chcieliśmy przypomnieć mieszkańcom Torunia o tym fakcie. Jednak od półrocza 19 jest jeszcze inną, symboliczną, datą. Tego dnia, pół roku temu, również w Warszawie Piotr Szczęsny dokonał aktu samospalenia. I tą datę postanowiliśmy także upamiętnić w spacerze pamięci, który rozpoczęliśmy pod Collegium Maximum a zakończyliśmy pod tablicą upamiętniającą istnienie synagogi przy ul. Szczytnej. Przy tablicy Solidarności przypomnieliśmy mieszkańcom postulaty Piotra Szczęsnego.

Poniżej fotorelacja autorstwa Marka Krupeckiego i okolicznościowy tekst autorstwa Dagmary Chraplewskiej-Kołcz