W imieniu mieszkańców, którzy wzięli udział w poprzednich dwóch spotkaniach, organizowanych przez Grupę Obywatelski Toruń, zapraszam/y do udziału w kolejnym, które odbędzie się 22 sierpnia o godz. 17:00 do 19:00 w pomieszczeniu bloku przy ul. 63 Pułku Piechoty 75 C. Będziemy omawiali projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2020, głównie dla naszej dzielnicy Podgórz, w tym dla ulicy 63 Pułku Piechoty, a także bieżące sprawy, z którymi mieszkańcy zechcą się podzielić oraz pomówimy o wnioskach złożonych do UM, jakie zgłosili mieszkańcy na poprzednich spotkaniach.