Na dzisiejszej konferencji – 18.07.2019 przy Urzędzie Miasta przedstawiliśmy przygotowaną w dniu 27.06.2019 propozycję oraz uchwałę (cieszymy się, że Prezydent Miasta „czytał nam w myślach”, ponieważ na stronie BIP ukazało się Zarządzenie PMT 220/2019 z dnia 15.07.2019) w sprawie: „…Klimat nie ma poglądów politycznych, a odpowiedzialność za jego zmiany, to niesamowicie trudny temat. Dlatego też wokół tej idei w Toruniu skupili się lokalni działacze partii politycznych i organizacji społecznych oraz wszyscy chętni gotowi do wspólnego działania na rzecz klimatu….” Toruń, dnia 27.06.2019 Organizacje skupione w inicjatywie „Toruń dla klimatu” Szanowni Państwo. Zmiany klimatyczne odczuwamy coraz bardziej i to na własnej skórze, na szczęście też coraz częściej zdajemy sobie z tego sprawę i chcemy coś z tym zrobić. Czas najwyższy byśmy zaczęli działać. Klimat nie ma poglądów politycznych, a odpowiedzialność za jego zmiany, to niesamowicie trudny temat. Dlatego też wokół tej idei w Toruniu skupili się lokalni działacze partii politycznych i organizacji społecznych oraz wszyscy chętni gotowi do wspólnego działania na rzecz klimatu. Będziemy propagować w Toruniu wiedzę o ekologii i redukcji wpływu działalności człowieka na zmiany klimatyczne. Zachęcamy inne organizacje i partie do wspólnego działania i współdecydowania przez mieszkańców Torunia o tym, czy nasze miasto będzie zdecydowanie i odważnie walczyło ze zmianami klimatu. Poszukujemy sprawdzonych i efektywnych rozwiązań dla miasta. Ekologia w mieście to zdecydowanie więcej niż kilkadziesiąt kontenerów do segregacji, i trochę worków do nawadniania drzew, domagamy się całościowych działań między innymi w zakresie: – pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i jej oszczędzania, – kształtowania miasta tak, by jak najmniej emitowano w nim gazów cieplarnianych, – prawidłowego gospodarowania odpadami, – odpowiedzialnej gospodarki wodnej, – prawidłowego przygotowania miasta do zmian klimatycznych, poprzez rzetelnie przygotowany Miejski Plan Adaptacji, – wprowadzenia edukacji ekologicznej na odpowiednim poziomie. Jako obywatele chcemy mieć czynny udział w tych działaniach, dlatego oficjalnie rozpoczęliśmy wspólne działania ponad podziałami. Wspólnie chcemy ratować klimat. W imieniu: Partia Zieloni, Nowoczesna, Razem, SLD, Obywatelski Toruń, KOD, Obywatele RP, Czas Mieszkańców, Przedwiośnie – Wiosna. Liczymy, że wszyscy wspólnie porozumiemy się, w jaki sposób nasze miasto będzie ratowało klimat. Działajmy TERAZ. Liczymy, że wszyscy wspólnie porozumiemy się, w jaki sposób nasze miasto będzie ratowało klimat. W imieniu sygnatariuszy „TORUŃ DLA KLIMATU” podpisali: – Partia Zieloni – Sylwester Jankowski – Nowoczesna – Dominika Alicja Walichniewicz – Razem Toruń – Marek Rozpłoch – Sojusz Lewicy Demokratycznej – Dominik Cyryl Stajnbart – Obywatelski Toruń – Danuta Stępkowska – Komitet Obrony Demokracji – Jacek Kraśnicki – Obywatele RP – Wojciech Konopacki – Czas Mieszkańców – Monika Chmarzyńska – Przedwiośnie – Wiosna – Dominik Kosobucki