Koleżanki i koledzy!
Grupa Obywatelski Toruń zgłosiła akces zorganizowania heppeningu, do udziału którego zapraszamy każdego, komu bliski jest temat szczytu klimatycznego.