W sobotę – 23 lutego, o godz. 15:00 zorganizowaliśmy 17-tą „LITERIADĘ”

Wydarzenie miało na celu przypominanie ważności Konstytucji RP, jako ustawy zasadniczej oraz konieczności jej przestrzegania.

Niezwykle ważne są także konstytucyjne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej w związku z tym, że jesteśmy i będziemy Europejczykami.

Przechodniom wydaliśmy 250 ulotek/gazetek o poniższej treści:

Tak to natomiast wyglądało (zdjęcia Dominik Stajnbart)

Na kolejną „Literiadę” zaprosimy za miesiąc.